Elis Konović

Commercial Photography

Biografija:

Rođena u Puli,03.10.1975. Od školskih dana bavim se amaterski pisanjem. Sada sam u braku, imam dvije odrasle kćeri. Po struci sam građevinski tehničar za visokogradnju, stalna sudska procjeniteljica za nekretnine, radim u geodetskom uredu i bavim se iznajmljivanjem kuće za odmor.

Bibliografija:
Stihove sam do sada objavila u zajedničkim zbirkama Beside u jatu i na facebooku

***
A, JA ĆU ČEKATI

Ti greš.
Zaspravlje greš.
San pensala, forši da neš.
A… 
Sve te ure, svi ti dani,
svi vitri, svi pinasti vali,
svi puti, sve česte, 
sve šperance i đeložije…
Ča z tin?!
Neka tu sve ustane! 
Na štacijonu.
Za nike bolje dane.
Ko se kad tornaš,
da se spametiš,
da znaš,
da te čeka una ista mala,
ka te svojin zlaton zvala.

***

ZAPOVIDAN TI!
 
Budi vitar!
Forci vitar budi!
Raznesi uvo suho lišće,
i prah ki guši… 
Raznesi! 
Budi daž!
Litnji daž budi!
Zalij uve duboke brazde,
i sime ko klije…
Zalij!
Budi čovik!
Moj čovik budi!
Nosi me u oku!
I u srcu me zavajk… 
Nosi!

***

KAKO NIKAD

Suze i smih,
na vratu dih,
tepli.
Oči iskre,
dvi zvizde.
Bosi poli mora
na stini,
na travi…
Fermaj se!
Pogledni me!
Još san una
tvoja lipa mala
i jopet san se
priko uši
u te namurala.

***

KAD PASAJU LETA

Spravljan sve naše dane,
sve pensire, beside, smih
i suze šakreto progucane.
Čuvan u srcu štoriju našu
i verše pod misečinon,
srebrenin peron napisane.
Skrivan sve naše noći,
sve ure i jutra dočkana,
gledajuć u tvoje oči.
Da mi budeš, srićo, blizu,
kad nas leta velon zaviju
i ledeni daždi, vitron nošeni, 
vrta naših života, zaliju.

***

HIP

Da san ti prva na pameti,
i da ti s namon počinje dan.
Da san rosa, ka ti lice mije,
sunce, ča ti tilo grije.
Da ti z večeri, trudnen i mučnen,
donesen, mir i najlipši sanj.
Da san ti forca, šperanca,
pensir, besida…
Sve si mi to reka.
I da san ti cili svit…
Sterši, mi smo, ud cilega života,
samo jedan mali, pasani hip.