Ivan Obradović

Biografija

 

Ivan Obradović rođ. 2006 u Pescari (Italia) Naučivši pisati, počeo je ispisivati svoju zelenu bilježnicu stihovima, anegdotama, pričama i crtežima.

Za pjesme “Oko nije uho” “Uzeo sam kiši vodu” i “Crv ronilac”: 2015 god. dobio je Međunarodnu književnu nagradu – Posebna Nagrada Junior u gradu Sarzani, u Italiji.

Pjesma “Valovi” objavljena je u skupnoj zbirci – More na dlanu -Kult. Snova

Ivanove pjesme napisane su dvojezično, na hrvatskom i talijanskom jeziku.