Josip Pino Knapić

Commercial Photography

Biografija:

Rođen sam u Labinu, osnovnu školu sam završio u Raši a srednju u Labinu. Po zanimanju sa grafički tehničar, profesionalno radim u tiskarama a godinama imam i svoju privatnu tiskaru. Član sam RKUD-a “Rudar” u Raši već 55 godina (od djetinstva) i bavim se organizacijom mmnogih kulturnih manifestacija posebice Smotri narodne glazbe i plesa Istre. Dobitnik priznanja, zahvalnica, diploma, nagrada lokalne zajednice, visokog odlikovanja Red Danice Hrvatske s likom marka Marulića predsjednika Republike Hrvatske.

***

AMOR DIŠTINANA

obećiva si mi se na ten svete,
sa svoj amor,
obećiva, so lepoto i dobroto,
obećiva i zavićiva se,
mojemu amoru,
moje duše,
moje dobrote,
mene.

se si bandono,
kojeno,
i amor dišvo.

mene si drugi put života dištino,
ka son ti regalala ,
ka son sebe i mladost,
zavićala.
dula najveći valor svoj,
sebe va prve noći amora,
zvizdi so gunale da je to mesec moj

koliko son samo puti te prokljela,
porednijo ti zaželila
prokljela don i hip da son vervala,
da son se va amore topila,
va tonce amora se vopila,
podala,
prokljela.

jena rožica,
jena stela, tu s manon,
deli dobroto i dištin,
a joli si se zapito kukoh put,
jimaš li ti slanić necega s njin.

***

PRIČATI ĆE MJESEC

Sve je to bio san.
San???

Možda i nije,
možda je to bila stvarnost previše puna ljepote,
nadanja, ljubavi,
stvarnost naša.
Da naša.

Naša, tvoja i moja.

I ljepota ,
iskre pogleda,
ostaju u nama na nama.

Reflektori se gase,
muzika sve tiša,
tu tamburice,
tu gajde,
tiše i tiše

Ali naša tijela,
u tišini tiho se tope,

Trava šuti.
Da, šuti.

A što će drugo ?
Jer će svitanjem i zemlja i trava
imati prekrasnu priču ljubavi, mladosti, osmjeha i nadanja,
pričati će mjesec, suncu,
pričati će to znancu,
putniku,
pričati će svima koje zna i koliko ih ima