Milka Šolaja

KRATKA BIOGRAFIJA:Rođena 08.08.1951.u Korenici,završila Ekonomski fakultet u Zagrebu,sada živim u Beogradu

BIBLIOGRAFIJA:Izdala tri Zbirke “Da sam ptica”, “Snovi u ogledalu” i “Između jave i sna”.2 Zbirke u pripremi

***

OSTADOŠE DRUMOVI ZA NAMA

Ostadoše drumovi za nama
Prosuše se čaše pune vina,
U grudima ostadoše snovi
Sve odnese prokleta daljina…

Volio sam buđenja u zoru
Vedro nebo i poznate slike,
Punile mi grudi neprekidno
Sve ljepote Korduna iznikle…

Oj Krajino, ljepotice moja
Pjevaj srcem, zajedno sa nama,
Neka teče ljubav i toplina
Svakog dana po našim venama.

Kada Kordun u oči mi uđe
Od miline rašire se grudi,
Oko gleda, ne vjeruje sebi
Pa se suzom samom sebi čudi…

Sve ostade u srcu skriveno
Svakog dana misli lete tamo,
Na ognjište kojeg nema više
Moja duša prazninom sad diše.

Oj Krajino, ljepotice moja
Pjevaj srcem, zajedno sa nama,
Neka teče ljubav i toplina
Svakog dana po našim venama.

Milka J.Šolaja
29.09.2018.