Nevena Anđelić

NEVENA _ANDJELIC

Biografija:

Rođena u Selcima na otoku Braču. Osnovnu školu je završila u Selcima, a srednju ekonomsku u Splitu.Od mladosti piše stihove o onome o čemu razmišlja, gdje nalazi svoj mir.Tek 2009g. otvoreno ispisuje stihove preko bloga koji je nazvala ”Nutrina”.Njene prve pjesme objavljene su u zbirci: ”Večeras se….”, ”Pjesmom se volim”, i ”More na dlanu”.