Radmila Pinterić

viktor

Rodjena u Sarajevu , u Osijeku polazila osnovnu i srednju skolu . Živi u Splitu.

Samostalna zbirka ” Purpurna svjetlost ”

tri puta mi je tiskana pjesma u Kulturi snova

te zajednicka zbirka ULKU- V.B. Trajni trenutci