Tanja Ocelić

Kratka biografija:
Rođena je u Hrvatskoj.
Već 30 godina živi u Sloveniji. Neki tvrde da piše od djetinstva mada sama zna da je to svoje pero ozbiljno uzela u ruku tek prije par godina. Pošto ne želi zaboraviti svoj materinji jezik a isto tako još uvijek uči novi koji upotrebljava u svom sadašnjem životu sve svoje radove ispisuje u oba jezika. Pisanje poezije i kratkih proz je prvenstveno njen hobi kako se sama voli požali sa sobom – pisanje je njen drugi svijet u kojem uživa dvadeset i pet sati dnevno, poezija bez kraja u kojoj se još uvijek traži.

Literarno društvo RIS Idrija,Giriški literarni klub GOvoRICA Nova Gorica,NOVOSADSKI KNJIŽEVNI KLUB Novi Sad

***
MEHANIZAM

Okrečem se
svoj sam mehanizam
navijam um

dokaze krijem
u zubu vremena

***

NIKADA NE ZAVRŠENA PJESMA

Sakrit ču se iza ljubavi
ionako ju nitko ne prepoznaje
čak i ona sama
ima me
za kamuflažu same sebe…

***

HALUCINACIJA LJUBAVI
HALUCINACIJA LJUBEZNI

Ja nisam ljubav
Nisem ljubezen
ja sam hlad
jaz sem hlad
odlazi
odidi

Ne ja nisam hlad
Ne nisem hlad
ja sam mržnja
jaz sem sovraštvo
biježi
zbeži

Ja nisam mržnja
Nisem sovraštvo
ja sam bol
jaz sem bolečina
izdrži
vzdrži

Ja sam srce
Jaz sem srce
ne vjeruj njima
ne verjemi jim
voli
ljubi

***
OBLAK I JA (Crvena Vila)

Kriješ me u svom tijelu
i kada mijenjaš oblik
i kada promijeniš smijer
odnosiš sa sobom

u pratnji ljubomornog vjetra

a u meni hiljadu oluja se stvara
hoče da me ne raznese
magnetizmom spajanja

Otvori se
ne boj
bljeskom spusti me na zemlju

ionako nakon svake grmljavine
ti se vračam

još uvijek prepoznajem
po istom nam nebu

***

INFINITUM

Početak je u meni

U sredini si ti

Pjesmi nedostaje

Kraj

jer se ne vidi

***

HAIKU

Dozrijevanje
svjež plod na čistoj duši
padaju misli