Veli Huseini

VELI-HUSEINI

Biografija:

Rođen je 1965. godine u Kososovskoj Mitrovici gdje završava srednju trgovočku školu. Aktivan je član Udrugr Roma od 1985. godine. Godine 1996. godine izabran je za Predsjednika udruge Roma Istrea obnaša i funkciju dopredsjednika Vijeća istarske županije za Rome te je savjetbik predsjednika Vijeća za rome u Puli. Orgnizator je 7. Kongresa Roma koji je 2008. godine bio održan u Zagrebu. N atom Kongresu izabran je za predsjednika Europske integracije. Osim još niz društvenih akivnosti za pitanja i rad s romima bavi se i koreogrqafijom te je koreograf u folklornoj skupini „Mladi romski cvjetovi – Terne Romane luluđa“. Uz sve obaveze piše i poeziju.

 

ROMSKE SUZE

 

Idem na more

Veliko more ide prema meni

Kad se nađemo na pola puta

Plačem ja –

Plavo more ne može ući

U moje crne oči.

Ja ne mogu u more

Ne znam plivati.

Dugo se tako gledamo.

 

 

ROMANE ASVA

 

Džav pe mora (diniz)

Bari mora avel mande

Kana ka arakhadija pe dromesko maškharipe

Me rovav –

Vunato more naštil te dol

Ane mungre kalje jakha,

Me naštiv ano more,

Ni đanav te pljivov.

Agija dikhamen lungo vrjama.
 

 

ROMSKI SAN

 

Kad ja živim u mom svijetu

a sav drugi svijet

živi u mom drugom svijetu –

lijepo jede

lijepo pije

i lijepe pjesme pjeva.

Mislim; kako od muke

najbrže da zaspim

pa nika da se ne probudim.

 

 

 

ROMANO SUNO

 

Kana me traisarev ando mungrro them

a sa aver them

trail ando piro aver them –

šukarimasa hal

šukarimasa pijel

thaj šukarimasa đilja džilabel.
Gindiv; Sar pharimater

maj sigo te sovljaravma

thaj nisar te na džungavavma