Vera Antoilć (Verika)

Mobitel-847

Biografija:

Bavim se likovnom i primjenjenom umjetnošću tražim i stvaram umjetnost u svemu oko sebe. na svom putovanju bavi se kreativnim radom, aranžiranje izloga ossvojila sam nagrade na nivou Hrvatske i Europe, izrada dekoracija , plakata, izradom cvjetnih aranžmana sudjelovala na Floraartu. Slikanjem se bavim dulje vrijeme posebno rad sa djecom. Najslobodnija sam u tehnici ulje na platnu, imala sam oko 35 samostalnih i skupnih izložbi. u mojoj poeziji vjerujem da samo istina postoji i da nije samo jedna, snaga bliskosti, spoznaje o čovjeku, smirenost, vidljiva je relativnost svega u životu i koliko mi svojim stavom možemo utjecati na promjene dajući životu ugodne tonove. Pjesme su mi tiskane u nekoliko zbornika, niz godina bavi se humanitarnim radom. Članica sam Lions cluba Kontesa Nera.

Bibliografija:

Angelicum 2011, Nova u starom vremenu 2014.