More na dlanu 2024. – priznanja

Klikom na linkove vidi priznanja – pjesnički festival More na dlanu 2024.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8220180441328728&set=a.1101665769846933

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8220169497996489&set=a.1101665769846933

Zahvale za sudjelovanje u realizaciji

13. Međunarodnog pjesničkog festivala

More na dlanu

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8220154297998009&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo?fbid=8220154607997978&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo?fbid=8220154817997957&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo?fbid=8220155154664590&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo?fbid=8220155347997904&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8220155614664544&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8220155797997859&set=pcb.8220156237997815

https://www.facebook.com/photo?fbid=8220156021331170&set=pcb.8220156237997815