Jubilarno izdanje – (350.)

Može se najaviti i kao JUBILARNA
350
NAKLADA KULTURE SNOVA

zbirka pjesama
13. Međunarodnog pjesničkog festivala
MORE NA DLANU
Pula i Rovinj 24. i 25. svibnja 2024.