Međunarodni festival “SLAVONIJA NA DLANU”, 2017.god.

KULTura sNOVA
Zagreb

1. MEĐUNARODNI PJESNIČKI FESTIVAL
SLAVONIJA NA DLANU
Osijek – Baranja
31. 3 i 1. 4. 2017. godine

ORGANIZATOR FESTIVALA:
KULTura sNOVA
udruga za promicanje kulture
Zagreb
AUXILUM OSIJEK
KULTURNI KRUG OSIJEK – Kulture snova

PROGRAM FESTIVALA PO DATUMIMA I SATNICI
31. ožujka 2017. godine
PETAK
OSIJEK
Mjesto: Magis poetry cafe
15:30 sati – 16,30 sati – Prijave
16:30 sati – 17:30 sati – PROMOCIJE izdanja Kulture snova Zagreb
– Dijana Jelčić, Zagreb
– Vera Bosazzi
– Slavica Gazibara, Varaždin
– Biserka Vuković, Lovran
– Đurđica Marinić, Karlovac
– Antonia Budano, Osijek
– Laura Lara Gee, Zagreb

19:30 sati – Svečano otvaranje
– ZDENKO JELČIĆ, glumac
– Gradonačelnik IVAN VRKIĆ svečano otvara Festival

 20:00 – 22:30 sati – promocija zbirke SLAVONIJA NA DLANU 1.dio

1. travnja 2017. godine
SUBOTA
BARANJA – KOPAČKI RIT – TIKVEŠ
 11:00 sati – 13:00 sati – Perfomans pjesnika
OSIJEK
16:00 sati – 17:30 sati – Pjesničko popodne – perfomans pjesnika po gradu
Magis poetry cafe
 17:00 -17:40 sati – Program Mirotvorac (260 dana) – Marijan Gubina
 20:30 sati – promocija zbirke SLAVONIJA NA DLANU 2. dio
 Zatvaraje Festvala

Organizacijski odbor:
Zdravko Odorčić, predsjednik
Marijan Gubina, zamjenik predsjednika
Slavica Božičević, član
Neda Milenkovski, član
Davorka Flego, član
Ružica Todorović, član
Antonia Budano, član

Voditelji programa:
Zdravko Odorčić, Hanna Klapka, Antonia Budano

SUDIONICI FESTIVALA
1. ZDENKO JELČIĆ, Zagreb
2. DIJANA JELČIĆ, Zagreb
3. HANA KLAPKA, Zagreb
4. ZLATOMIR JOVANOVIĆ, Obrenovac
5. IVAN KRAMAR, Konavali
6. MAJA JOVANOVIĆ, Deronje
7. ELVIRA HALVADŽIJA, Sarajevo
8. SLAVICA BOŽIČEVIĆ, Švedska
9. KATICA PROTIĆ, Dubrovnik
10. RUŽICA KIŠUR-ČRLENEC, Zagreb
11. DALIBORKA KAURIN, Zagreb
12. JELENA MILADINSKI MEDAREVIĆ, Novi Sad
13. MARICA MIHAC, Novo Ćiće
14. MARELA JERKIĆ JAKOVLJEVIĆ
15. NADA VUČIČIĆ, Split
16. ZVJEZDANA ČAGALJ, Split
17. BLAŽENKA JUKIĆ, Split
18. DRAGICA SAMARĐIĆ, Split
19. MARIJA KOROLIJA, Split
20. MIRJANA ROGULJIĆ, Split
21. LJUBICA KATIĆ, Split
22. NEVENKA KOVAČEVIĆ, Split
23. VESNA MILAN, Rovinj
24. MIRA ČIKAN, Rovinj
25. ĐURĐICA BLAŽINOVIĆ-ZORIČIĆ, Nova Gradiška
26. ŠTEFICA VANJEK, Ivanić – Grad
27. MIRKO KNJIŽEK, Ivanić – Grad
28. LARISA JANIČEV-STOJANOVIĆ, Vinkovci
29. NENAD PETEŠ, Osijek
30. LJILJANA PASARIČEK
31. DAVORKA ČRNČEC, Nedelišće
32. SLAVICA GAZIBARA, Varaždin
33. BISERKA VUKOVIĆ, Lovran
34. FATIMA JAMAKOVIĆ ČORAMBEGIĆ, Sarajevo
35. MILAN NOVAK, Varaždin
36. LJUBICA RIBIĆ, Varaždin
37. KRISTINA KOREN, Zagreb
38. DUŠKA MUŠIĆ, Ploče
39. IVICA KUDELIĆ, Glina
40. SAFETA OSMIČIĆ, Nizozemska
41. LJILJANA PASARIČEK, Zagreb
42. VERA BOSAZZI, Rovinj
43. GORDANA ZEJNILAGIC PIREL, Sarajevo – Würzburg
44. RUŽICA TODOROVIĆ, Slavonski Brod
45. VESNA BANDIĆ, Osijek
46. DUBRAVKA RADAKOVIĆ, Bolman
47. VEDRAN STRMEČKI, Bilje
48. ZORISLAV VIDAKOVIĆ, Osijek
49. JASNA KONDŽA-STANIČIĆ, Osijek
50. MIRJANA DRENJANČEVIĆ, Bilje
51. LIDIJA SOPJANAC, Osijek
52. MARINA PILIĆ, Osijek
53. MONJA JOŽEF, Osijek
54. SAŠA GERBER, Osijek
55. MIRELA BELAJ, Osijek
56. DRAGICA MIHALJEVIĆ, Osijek – Bilje
57. LJUBICA SEDLAČEK, Rešetari
58. KATARINA ČANIĆ, Rešetari
59. JOZA BEBRINSKI , Ruščica
60. ANA VRCIĆ ORŠOLIĆ, Beč – Osijek
61. ANTONIA BUDANO, Osijek
62. VESAN RADIĆ, Osijek
63. SILVIJA BUTKOVIĆ, Đakovo
64. SANJA KOSIĆ, Vukovar
65. KENAN KUNDALIĆ, Zenica
66. REFIKA DEDIĆ, Bihać
67. DŽEHVA HAVIĆ ALAGAIĆ, Bihać
68. MARIJA BORČIĆ, Velika Gorica
69. SRETO STOJAKOVIĆ LUŽANSKI, Austrija
70. BUNIĆ BOGDAN, Zagreb.
71. FRANKA FANI KOHN , Dubrovnik
72. MARIJANA KOHN DEDAKOVIĆ, Dubrovnik
73. MARIJA ČAVLINA, Nova Gradiška
74. KATARINA ČAVILINA, Nova Gradiška
75. ZDRAVKO ODORČIĆ, Zagreb