More na dlanu 2023. – poziv pjesnicima

POZIV

12. Međunarodni pjesnički festival

MORE NA DLANU

Pula/ Rovinj 26. i 27. svibnja/maja 2023. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku

MORE NA DLANU

OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik

12. Međunarodnog pjesničkog festivala MORE NA DLANU.

UVJETI:

– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 19. 5. 2023. godine.

– Pjesmu poslati na e-mail: [email protected]

– TEMA:Slobodna.

– Naslov pjesme ne smije biti More na dlanu.

– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.

U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se DUPLA participacija.

– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.

– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme

– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.

– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.

– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako se pridržavate dvih Uvijeta Poziva, a mi ćemo vam knjigu poslati poštom.

Za sudionike preporučit ćemo jeftin smještaj.

Na Festivalu će se dodijelit POVELJA za najbolju pjesmu festivala.

Participacija s poštarinom

za Hrvatsku 15 €

Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.

Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2023. godinu iznosi 13 €.

za BiH 25 KM s poštarinom

za Srbiju 1.500 RSD s poštarinom

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaše- mail.

Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.

Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.

S poštovanjem,

U Zagrebu, 1. 5. 2023.

Za KULTura sNOVA:

Zdravko Odorčić