Novo izdanje – (186.)

Commercial Photography

NOVO 186. IZDANJE KULTURE SNOVA
PEROM ISPISUJEM DUŠU BR. 5

ANTUN ANĐELIĆ
DRAGICA SEKULIĆ
KETI MIJOLOVIĆ
LJILJANA GRGIĆ
MILJENKO UGARKOVIĆ
MARIJA CAFUK
MIRJANA ZEMAN
NADA GAŠPARIĆ
NEVENA KUZMANIĆ
ZDRAVKA MEŠTROVIĆ

PROMOCIJA U SPLITU 3. 5. 2019
U ZAGREBU 18. 5. 2019.