Novo izdanje – (308.)

Nova 308. naklada Kulture snova

Promocija- 4. međunarodni pjesnički festival

Split na dlanu, 16.07.2022.