Početna

Novo izdanje KS- (258.)

NOVA 258 NAKLADA KULTURE SNOVA
Lean Radić
TERMINAL

Lean Radić samozatajan je u inteligenciji svog jedinstvenog stvaralaštva i jedan je od najboljih hrvatskih pjesnika.
Opčinjen legendama i filozofima prošlosti često se oslanja na Bibliju kao najčitaniji zapis o čovjeku i njegovom odnosu prema nepoznatom u strogim pravilima koje Lean demantira voleći slobodu bića ili upotrebljava citate u koje stavlja pjesnika kao simbola slobode i slobodnog razmišljanja i zaključivanja ispisujući svoje filozofske misli u pjesmu.
On ne poništava, niti vrijeđa ono prije ali uspoređuje sa sadašnjosti, stvara nove zapise i na neki način kritizira ljudsku glupost u njenoj povijesnoj zaigranosti čovječanstva zatupljenu raznim igrama Boga.
Lean Radić je kompleksan umjetnik koji vjeruje u svoju pjesmu kojoj daje poseban ton na svojim performansima gdje se koristi i drugim umjetničkim formama kako bi što jasnije i uvjerljivije iskazao svoju poeziju a koja onda dobije onu posebnu notu – poeziju iz duše iskazanu do same ogoljele koske.
Zdravko Odorčič, urednik 

Poziv pjesnicima- Sarajevo na dlanu 2021.

POZIV
3. Međunarodni pjesnički festival
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja
16. i 17. travnja/aprila 2021. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja
Vjerujemo kako će se problem pandemije smiriti i da ćemo Festival održati kako smo planirali te pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik 3. Međunarodnog pjesničkog festivala SARAJEVO NA DLANU.
Uz Sarajevo planiramo izlet vlakom u Mostar o čemu ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 5. 4. 2021. godine.
– Pjesmu poslati na e-mail: sarajevonadlanu@gmail.com

– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 16 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova iz Hrvatske koji su platili članarinu za 2021. godinu iznosi 80 kn.
(Članarina za 2021. godinu iznosi 100 kn)
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.
S poštovanjem,
U Zagrebu, 14. 3. 20201
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić