Poziv pjesnicima

15393033_1487504157929757_4700046937175063303_o

KULTura sNOVA
Zagreb

POZIV
S poštovanjem te pozivamo da sudjeluješ u zajedničkoj zbirci
ljubavne poezije

VALENTINOVO
u lepršavim stihovima

i pošalješ svoju pjesmu na ovaj javan Poziv.

UVIJETI:
– TEMA: LJUBAV
– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu ne duža od 25 redova sa naslovom i
proredima kao dokument ili poruka na e-mail:
[email protected]
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski ili srpski jezik.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, I PUNU ADRESU
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Rok za slanje pjesama je do 10. 1. 2017. godine.
– Participacija za Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i BiH.
iznosi 100 kn ili 13 eura sa poštarinom a za članove Kulture snova koji su platli članarinu za 2016. godinu 77 kuna ili 10 eura sa poštarinom.
Za ostale države cijena iznosi 20 eura sa poštarinom.

Na promociji koja će se održati u Zagrebu 13. 2. 2017. godine proglasit će se najljubavnija pjesma za Valentinovo 2017. godine.

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e- mail
Ne objavljujte javno rezultate Poziva prije službene objave.

Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvijeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograđuje od eventualnih vaših plagijata ili krađe pjesama.

S poštovanjem,

Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

U Zagrebu, 9. 12. 2016.