Poziv pjesnicima – Split na dlanu 2021.

3. Međunarodni pjesnički festival
SPLIT NA DLANU
23. i 24. srpanj/ juli 2021. godine
S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku
SPLIT NA DLANU

Vjerujemo kako će se problem pandemije smiriti i da ćemo Festival održati kako smo planirali te pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik jubilarnog 3. Međunarodnog pjesničkog festivala SPLIT NA DLANU.
– Na Festivalu dodijelit ćemo Povelju za najbolju pjesmu festivala.
U odgovoru na vaš mail dat ćemo vam kontakt za smještaj u Splitu.
UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 18. 7. 2021. godine.
– Pjesmu poslati na e-mail: [email protected]
– TEMA:Slobodna.

– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, NAPLATIT ĆE SE DUPLA PARTICIPACIJA.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.

– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 16 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.

Za članove Kulture snova iz Hrvatske koji su platili članarinu za 2021. godinu iznosi 80 kn.
(Članarina za 2021. godinu iznosi 100 kn)
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.

Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.
Povoljniji smještaj možete rezervirati kod
AIDA BIJEDIĆ VIDOŠEVIĆ

098 42 27 09
za Mini Hotel
I LJUBICA KATIĆ
097 717 48 66
za Hostel
S poštovanjem,

U Zagrebu, 29. 6. 2021.
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić