Poziv pjesnicima

15000102_1447664905247016_8737951990758316149_o

 

KULTura sNOVA
Zagreb

POZIV

S poštovanjem te pozivamo da sudjeluješ u zajedničkoj zbirci
duhovne poezije
S ljubavlju
SVIM NA SVIJETU MIR VESELJE
i pošalješ svoju pjesmu na ovaj javan Poziv.

UVJETI:
– TEMA: Advent, Božić, ljubav darivanja, ljubav prema Bogu.
– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu ne duža od 25 redova sa naslovom i
proredima kao dokument ili poruka na e-mail:


kulturasnovanatjecaj@gmail.com


– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika,
pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski ili srpski jezik.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, I PUNU ADRESU
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Rok za slanje pjesama je do 25. 11. 2016. godine.
– Participacija za Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i BiH.
iznosi 100 kn ili 13 eura sa poštarinom a za članove Kulture snova 77 kuna ili 10 eura sa poštarinom.
Za ostale države cijena iznosi 20 eura sa poštarinom.

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e- mail
Ne objavljujte javno rezultate Poziva prije službene objave.

Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograduje od eventualnih vaših plagijata i krađe pjesama.

S poštovanjem,

Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

U Zagrebu, 7. 11. 2016.