Promocija u Beogradu- Lara Lauta GEE

LARA LAURA GEE
MARIONETA VLASTITOG HTIJENJA – DO DUŠE NAGA

u izdanju
IK RROM PRODUKCIJA BEOGRAD i
KULTURA SNOVA ZAGREB

PROMOCIJA
8. 4. 2017.
u 13:30 SATI
UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA SRBIJE
Beograd, Francuska 7