Novo izdanje – (179.)

Commercial Photography

PEROM ISPISUJEM DUŠU 2
međunarodna zbirka kratkih priča 10 autora

DIJANA JELČIĆ
ĐURĐCA MARINIĆ
MIRJANA ZEMAN NOVA
MAJA KIŠ
MILORAD KOSTIĆ
MIRJANA ILČIĆ KOS
NADA VUČIČIĆ
NEVENKA BAKMAZ NENA
SLAVICA ŠEŠUM
ŽANA COVEN

Promocija zbirke bit će na
1.Međunarodnom pjesničkom festivalu
Sarajevo na dlanu