Novo izdanje- Split na dlanu 2019. (188.)

NOVO 188. IZDANJE KULTURE SNOVA
SPLIT NA DLANU
međunarodna zajednička zbirka poezije
Međunarodni pjesnički festival 
Split 
3. i 4. svibnja 2019.