Poziv pjesnicima – 8. međunarodni festival More na dlanu – Pula, Rovinj 2019.

Commercial Photography

8. Međunarodni pjesnički festival
MORE NA DLANU
Karavana pjesnika se nastavlja u Puli i Rovinju…

KULTura sNOVA
udruga za promicanje kulture
Zagreb
Kulturni krug Rovinj – Kulture snova

POZIV

8. Međunarodni pjesnički festival
MORE NA DLANU
31. 5 i 1. 6. 2019. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj
javni Poziv za zajedničku zbirku
MORE NA DLANU

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA:20. 5. 2019. godine
– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
– U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
Pjesmu poslati na e-mail: [email protected]
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Ako niste u mogućnosti doći na Festival Vaša pjesma će biti tiskana u knjizi ako prihvaćate sve Uvijete Poziva.
– Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.

Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 25 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2019. godinu iznosi 80 kn.
Ako član Kulture snova uplati 160 kn smatrat će se da je platio i članarinu za 2019. godinu i knjigu zajedno.
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i BITI SUDIONIK
8. Međunarodnog pjesničkog festivala MORE NA DLANU.
Preporuka je da se što prije javite na Poziv i rezervirate smještaj u apartmanima sa 4 ili 5 ležajeva a najkasnije do 21. 5. 2019. po cijeni od 240 kn po osobi za dvije noći
Kontakt ćemo vam poslati u povratnom mailu.

S poštovanjem,
Zagrebu/Rovinj, 6. 5. 2019.
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić