Poziv pjesnicima

POZIV PJESNICIMA

U PJESMU TE ljubavnu pišem najljepše ljubavne pjesme

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku ljubavne poezije

UVJETI:- KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 5. 9. 2021. godine.-

PROMOCIJA zbirke očekuje se 17. 9. 2021. – Pjesmu poslati na e-mail: [email protected]

TEMA:Slobodna. – Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, participacija će se naplatiti 120 kn.- Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE. – U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme- Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.- Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.- Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ste se pridržavali svih Uvjeta Poziva.

Participacija s poštarinomza Hrvatsku 100 kn ( ako je pjesma duža 120 Kn )za BiH 26 KM (ako je pjesma duža 31 KM )za Srbiju 1.560 RSD (ako je pjesma duža 1880 RSDza Makedoniju 818 MKD (ako je pjesma duža 982 MKD)Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.Za članove Kulture snova iz Hrvatske koji su platili članarinu za 2021. godinu iznosi 80 kn, a ako pjesma prelazi na drugu stranu 100 kn.(Članarina za 2021. godinu iznosi 80 kn)Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e- mail.

Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne. Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.

S poštovanjem,Za KULTura sNOVA: Zdravko Odorčić