Novo izdanje (223.)

Novo – 223. Naklada kulture snova
DODIRIMA DUŠA 6


Dragi sanjari
Čestitam vam dan Svjetske poezije
Tim povodom Kultura snova nakladnik je 6 knjiga DODIRIMA DUŠA od kojih je 5 poezije i jedna kratkih priča od kojih je u svakoj knjizi zastupljeno po 10 AUTORA

1. BOGDAN BUNIĆ
2. DIJANA JELČIĆ
3. DRAGICA SEKULIĆ
4. ĐURĐICA RAMQAJ
5. MARIJA KOVAČIČEK
6. MARIJA MANJEVIĆ
7. NELA MARKOVIĆ
8. VERA ANTOLIĆ
9. VESNA BOINOVIĆ GRUBIĆ
10. VLASTA SUMAREV

Novo izdanje (222.)

Novo – 222. Naklada kulture snova

DODIRIMA DUŠA 5


Dragi sanjari
Čestitam vam Svjetski dan poezije
Tim povodom Kultura snova nakladnik je 6 knjiga DODIRIMA DUŠA od kojih je 5 poezije i jedna kratkih priča od kojih je u svakoj knjizi zastupljeno po 10 AUTORA

1. ANA DALIPOVSKI
2. ANDREA RENDULIĆ
3. BISERKA JAGER
4. MIRJANA MAJIĆ
5. NADICA KOLOŠA
6. NEVEKA LANG
7. SLAVA BILIĆ
8. SENKA BRADARIĆ
9. VALENTINA CERANIĆ
10. VESNA PREMER

Novo izdanje (221.)

DODIRIMA DUŠA 4
Pjesnici iz Istre
Novo – 220. Naklada kulture snova


Dragi sanjari
Čestitam vam Svjetski dan poezije
Tim povodom Kultura snova nakladnik je 6 knjiga DODIRIMA DUŠA od kojih je 5 poezije i jedna kratkih priča od kojih je u svakoj knjizi zastupljeno po 10 AUTORA

1. DAVORKA FLEGO
2. MARIO VIŠKOVIĆ
3. MILENA ZLATESKA
4. NEDA MILENKOVSKI
5. JASNA BULIĆ
6. GRACIJELA PUTINA
7. PATRIZIA MILAN
8. RADOJKA KRAMAR
9. SLAVICA LONČARIĆ
10. VERA BOZASSI

Novo izdanje – (220.)


DODIRIMA DUŠA 3
međunarodna zbirka poezije
Novo – 220. Naklada kulture snova


Dragi sanjari
Čestitam vam Svjetski dan poezije
Tim povodom Kultura snova nakladnik je 6 knjiga DODIRIMA DUŠA od kojih je 5 poezije i jedna kratkih priča od kojih je u svakoj knjizi zastupljeno po 10 AUTORA

1. ATINA MUŠIĆ
2. DUBRAVKA PRANJEŠ
3. ELVIRA HALVADŽIJA
4. GORDANA ZEJNILAGIĆ
5. HANIFA AHMETAŠEVIČ
6. MUBERA ŠABANOVIĆ
7. SANJA BALALIĆ
8. SLADJA CURIC
9. TATJANA TOMIĆ
10. VESNA RADIĆ

Novo izdanje – (219.)


DODIRIMA DUŠA 2
kratke priče
Novo – 219. Naklada kulture snova


Dragi sanjari
Čestitam vam Svjetski dan poezije
Tim povodom Kultura snova nakladnik je 6 knjiga DODIRIMA DUŠA od kojih je 5 poezije i jedna kratkih priča od kojih je u svakoj knjizi zastupljeno po 10 AUTORA

1. ALEKSANDRA KOSTIĆ
2. ATINA MUŠIĆ
3. GRACIJELA PUTINA
4. MILORAD KOSTIĆ
5. MIRJANA ZEMAN
6. NADA VUČIČIĆ
7. NEVIA KOŽLJAN
8. PATRIZIA MILAN
9. SLAVICA JUHAS
10. SLAVA BOŽIČEVIĆ