Novo izdanje – (303.)

NOVO 303 NAKLADA KULTURE SNOVA
20 AUTORA
PROMOCIJA 24. 6. 2022. na 6. Međunarodnom pjesničkom Festivalu
ZAGREB NA DLANU


ANTUN ANĐELIĆ
ANA DALIPOVSKI
ANA PIRŠLJIN
BORNA KEKIĆ
DAVORKA FLEGO
DIANA HILJE
JADRANKA MARIĆ
LJUBICA KATIĆ
KATICA PROTIĆ
KATARINA PAHLJINA
KARMEN HAN
MLADEN ILIČKOVIĆ
MILENA ZLATESKA
MIRJANA MAJIĆ
MARIJA VUKOŠA
MIRJANA ZEMAN NOVA
KRISTINA RIBA
NIKOLINA SUŠNIĆ
SLAVICA OKA PAŽANIN
SANJA BALALIĆ
VERA BOSAZZI

Zagreb na dlanu 2022. – poziv pjesnicima

ZAGREB NA DLANU
6. Međunarodni pjesnički festival
24. i 25. lipanj / juni 2022.

POZIV PJESNICIMA

S poštovanjem Vas pozivamo da sudjelujete u zajedničkoj zbirci
ZAGREB NA DLANU
i pošaljete svoju pjesmu na ovaj Javni Poziv

UVJETI:
– TEMA: Slobodna
– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu (prored 1, veličina slova 12 u Times New Roman ili Cambria ) ne duža od 25 redova s naslovom i proredima kao poruka na e-mail:
zagrebnadlanu2022@gmail.com
Ako je pjesma duža – plaća se dupla participacija.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku ili pojedinačnoj zbirci.
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA:16. 6. 2022. godine.
– Participacija za Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i BiH iznosi 100 kn s poštarinom.
– Za članove Kulture snova 80 kn ako su platiti članarinu za 2022. godinu.
– Za ostale države cijena iznosi 25 Eura s poštarinom.
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate za Vaš primjerak zbirke poslat ćemo vam povratno na vaš e- mail.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li doći na Festival
Šaljite pjesmu iako niste u mogućnosti doći na promociju. Vaš primjerak poslat ćemo vam poštom na vašu naznačenu adresu.
Ne objavljujte javno rezultate Poziva prije službene objave.
Sve rezultate kao i ovaj Poziv objavljivat ćemo na stranicama Fb, na Fb stranici Kultura snova, službenoj stranici Kulture snova – kulturasnova.com i Radio Snova – radiosnova.com
Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograđuje od eventualnih plagijata ili krađe pjesama.
U koliko se to i dogodi, javno ćemo prozvati plagijatora uz dokaz originala.
Slanjem pjesme odobravate Kulturi Snova objavu vaše pjesme u zajedničkoj zbirci odričući se prava autorske naknade.
Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva.

S poštovanjem,

Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić